BRDSNL / sockwear

BRDSNL /

BRDSNL is een project van grafisch ontwerper en vogelliefhebber Fokko van der Woude.
‘BRDSNL’, ‘Birds of The Netherlands’ is een uitbreidende serie van Nederlandse vogels als grafische iconen. Met minimale vorm- (driehoek) en kleurgebruik.

/ sockwear

BRDSNL

Anas Platyrhynchos

Wilde eend – Mallard

Limosa limosa

Grutto – Black-tailed godwit

Alcedo atthis

IJsvogel – Common kingfisher

Falco peregrinus

Slechtvalk – Peregrine falcon

Picus viridis

Groene specht / European green woodpecker

Haematopus ostralegus

Scholekster / Eurasian Oystercatcher